TR | EN
Genel Bilgiler

Sınıf Eğitimi ve Okul Öncesi Eğitimi  programlarının amacı, öğretmenlik mesleğinin gerektirdiği bilgi, beceri ve yeteneklerle donanmış, alan deneyimleriyle teorik eğitimi birleştiren, kişisel ve mesleki yaşamlarında öğrencileri için doğru bir model oluşturabilecek, alanındaki gelişmeleri yakından izleyen, zamanını verimli kullanan ve etkili iletişim kurma becerilerine sahip, yaşam boyu öğrenmenin bilincinde olan, insana, topluma ve doğaya duyarlı ve bilişim teknolojilerini yaşamın her alanında etkin bir şekilde kullanabilen nitelikli öğretmenler yetiştirmektir. 

Programı tamamlayan öğrencilerin Milli Eğitim Bakanlığına bağlı özel ve resmî okullarda görev yapma imkânı bulunmaktadır. Ayrıca, lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES (Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Sınavı) veya eşdeğeri sınavlardan geçerli puan almaları ve yeterli düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla kendi alanlarında veya ilgili alanlarda lisansüstü programlarda öğrenimlerine devam ederek akademisyen de olabilmektedirler.